เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00258754
บาร์โค้ดW00384807
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 241 (ก.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า11 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0