เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00258646
บาร์โค้ดW00384794
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 240 (ส.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Aug 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0