เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00258600
บาร์โค้ดW00384783
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 239 (ก.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า11 Aug 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0