เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00258014
บาร์โค้ดW00384728
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 238 (มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า18 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0