เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00257835
บาร์โค้ดW00384714
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 237 (พ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า8 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0