เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00257324
บาร์โค้ดW00384688
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 236 (เม.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0