เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00257056
บาร์โค้ดW00384664
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 235 (มี.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า16 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0