เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00256788
บาร์โค้ดW00384641
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 234 (ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า18 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0