เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111510
หมายเลขทรัพยากรi00256653
บาร์โค้ดW00384620
เล่มVol.12 No.4 (Oct.-Dec.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0