เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00256094
บาร์โค้ดW00384566
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 232 (ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า12 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0