เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00255484
บาร์โค้ดW00384508
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 230 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0