เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111510
หมายเลขทรัพยากรi00254848
บาร์โค้ดW00384465
เล่มVol.12 No.3 (Jul.-Sep.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า10 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0