เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00254833
บาร์โค้ดW00384462
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 229 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า9 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0