เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00254345
บาร์โค้ดW00384441
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 228 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า15 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0