เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00254086
บาร์โค้ดW00384413
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 227 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า19 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0