เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111510
หมายเลขทรัพยากรi00254093
บาร์โค้ดW00384407
เล่มVol.12 No.2 (April-June) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0