เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00253738
บาร์โค้ดW00384360
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 226 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0