เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00253670
บาร์โค้ดW00384335
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 225 (พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0