เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00252881
บาร์โค้ดW00384247
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ต.ค./ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า8 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0