เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00252001
บาร์โค้ดW00384162
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0