เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00252002
บาร์โค้ดW00384161
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Jan 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0