เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00251821
บาร์โค้ดW00384125
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 220 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0