เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00251553
บาร์โค้ดW00384088
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 219 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0