เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00251020
บาร์โค้ดW00384051
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0