เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00250750
บาร์โค้ดW00384029
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 219 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า25 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0