เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00250166
บาร์โค้ดW00383966
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 217 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0