เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00249466
บาร์โค้ดW00383868
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 216 (ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0