เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00248930
บาร์โค้ดW00383760
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 215 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0