เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00240621
บาร์โค้ดW00383511
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 206 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า1 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0