เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096560
หมายเลขทรัพยากรi00240441
บาร์โค้ดW00383503
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 156 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0