เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00239865
บาร์โค้ดW00383435
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0