เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00238760
บาร์โค้ดW00383345
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 205 (ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า20 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0