เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00236783
บาร์โค้ดW00383132
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 204 (ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0