เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096560
หมายเลขทรัพยากรi00236047
บาร์โค้ดW00382989
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 155 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า1 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0