เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00235851
บาร์โค้ดW00382974
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 203 (ก.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0