เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00235105
บาร์โค้ดW00382896
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า11 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0