เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00233973
บาร์โค้ดW00382850
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0