เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00233939
บาร์โค้ดW00382838
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0