เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00234648
บาร์โค้ดW00382822
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0