เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00233388
บาร์โค้ดW00382789
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 88 (ต.ค.-ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0