เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00233387
บาร์โค้ดW00382788
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 87 (ก.ค.-ก.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0