เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00232653
บาร์โค้ดW00382770
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 90 (เม.ย.-มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0