เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00232652
บาร์โค้ดW00382769
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 91 (ก.ค.-ก.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า15 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0