เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00232028
บาร์โค้ดW00382645
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า31 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0