เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00231939
บาร์โค้ดW00382598
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 93 (ม.ค.-มี.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า29 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0