เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096560
หมายเลขทรัพยากรi00231016
บาร์โค้ดW00382503
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 154 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า9 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0