เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00228995
บาร์โค้ดW00382264
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 199 (มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0