เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096560
หมายเลขทรัพยากรi00228715
บาร์โค้ดW00382182
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 153 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0