เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00228258
บาร์โค้ดW00382117
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 198 (ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า20 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0