เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00227618
บาร์โค้ดW00381951
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 197 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า23 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0